Wat zijn GezinsKringen

Gezinskring 't huys in HoutenGezinsKringen zijn gezinshuizen, die als zelfstandige ondernemingen samenwerken met de zorgorganisaties die de kinderen naar hen doorplaatst. Zij zijn aangesloten bij de landelijke organisatie Gezinshuis.com voor kwaliteitsborging en scholing.
Camphill is een wereldwijde beweging van woon-/werkgemeenschappen, die haar drie pijlers, gelijkwaardigheid, vrijheid en broederschap, richt op de actuele vragen van deze tijd.

GezinsKringen zijn gezinnen die kinderen en jongeren, die om allerlei redenen niet meer thuis kunnen wonen, een nieuwe leefplek bieden. GezinsKringen gaan uit van de kracht van het gewone leven, van langdurige verbindingen en zijn gericht op het bieden van geborgenheid, structuur, kansen en ontwikkelingsperspectief, zodat het kind tot zijn recht kan komen. Hiertoe kan medische en therapeutische ondersteuning worden ingezet. Het verzorgen van een levende relatie, waar mogelijk ook met de eigen ouders en familie, is een wezenlijk onderdeel daarbij. Samen vormen de betrokkenen een kring om het kind heen.
GezinsKringen werken mee aan het werk van de ‘Alliantie Kind in Gezin’.

In de UN conventie van ‘de Rechten van het kind’ staat dat ieder kind recht heeft op een gezinsleven. In de ‘Alliantie Kind in Gezin’ zetten een aantal organisaties zich in om in 10 jaar tijd, 10.000 instellingskinderen in Nederland een gezinswoonvorm te bieden, die hen past.
Binnen de jeugdzorg in Nederland zijn 45.000 kinderen door de kinderrechter uit huis geplaatst. Van die groep verblijven 25.000 kinderen in pleeggezinnen en 20.000 kinderen met een zorgindicatie in een zorginstelling. Slechts 800 kinderen van deze laatste groep wonen in een gezinshuis; dit zouden er veel meer moeten worden. In een gezinshuis zijn professionele opvoeders en een behandelklimaat.

GezinsKringen zoeken bij het vormen van hun gezinscultuur naar een hedendaagse invulling van de drie eerdergenoemde pijlers.

 

Nieuwe poppenvilla

De kinderen van Gezinskring ’t Huys hebben een poppenvilla van Liliane Limpens BV gekregen. lees meer

Nieuwe gezinskringen

Amerpoort heeft een aantal nieuwe gezinskring ouders geselecteerd. Vanuit Amerpoort zijn ze nu bezig met matchen en plaatsen van kinderen. Binnenkort volgt meer informatie.