GezinsKring ‘t Huys

t Huys - HoutenGezinsKring ’t Huys is opgericht door Frans en Miriam Erlings van Deurse. Samen met een heleboel mensen vormt ’t Huys een gemeenschap waarin kinderen die niet kunnen opgroeien bij hun ouders een thuis vinden.

Wie vormen de GezinsKring?

Wij, Frans en Miriam Erlings van Deurse, hebben momenteel de zorg voor 6 kinderen/jongelui, waarvan er 3 bij ons in ’t Huys wonen.
 De oudste drie wonen elders. Degene die ‘t Huys het laatst uitgevlogen is, zit nu in een traject van begeleid kamerwonen een paar straten verderop. De anderen wonen op kamers in Utrecht en in een zorginstelling in Rotterdam. Ieder van hen komt nog steeds op bijzondere dagen, in de weekenden en tijdens vakanties bij ons.
 In deze samenstelling is ons huis vol en kunnen we helaas niet meer (langdurig) plaatsen.
 Onze eigen kinderen, Joris en Floor wonen met hun partners en kinderen in Utrecht, maar zijn regelmatig bij ons thuis te vinden.

Uitgebreide gemeenschap

Bij onze GezinsKring zijn ook nog een aantal andere mensen betrokken. Wietske (coördineert o.a het communicatieplan van een van onze kinderen), Malika en Rik versterken ons gezin regelmatig bij het werk hier in huis.
 Natalie ondersteunt de jaarfeesten. 
Rian en René en Jana zijn ieder een binding aangegaan met 1 van onze kinderen, zodat zij ook buiten onze kring ergens een speciaal plekje hebben.
 En ‘Bomma’ uit Maastricht, die regelmatig bij ons logeert, is een oma voor alle kinderen.

De afgelopen jaren zijn regelmatig ook stagiaires van verschillende opleidingen in ons gezin gekomen om te leren en ons te versterken. Op dit moment zijn er de stagiaires: Lauren tweedejaars student van de opleiding pedagogiek en Marlijn derdejaars student van de opleiding SPH. Als laatste, maar zeker niet de onbelangrijkste, hebben de ouders van de kinderen een plek in onze GezinsKring.

De dubbele beweging

Er wordt ons wel eens gevraagd wat de kracht van ons Gezinhuis is. Een lastige vraag om te beantwoorden. Er is niet één recept te geven voor ons gezin. Inmiddels kennen we wel een heel belangrijk ingrediënt; iets wat wij de dubbele beweging noemen. We zullen proberen dit hieronder uit te leggen.

Kinderen worden voor lange of kortere tijd met een bepaalde hulpvraag in ons Gezinshuis opgenomen. Vanaf het eerste moment start voor ons dan de ontdekkingstocht. Ongeacht de voorgeschiedenis of beperkingen van een kind proberen wij, de Gezinshuisouders, de kinderen te begeleiden bij het vinden van antwoorden op de vragen die het leven voor hen heeft.

We proberen in het gezinsleven een sfeer neer te zetten waarin de kinderen zichzelf kunnen leren kennen en waarin zij zich kunnen ontwikkelen tot krachtige mensen.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt is dat ieder mens in het leven iets te leren heeft. Wij proberen met hulp van anderen een situatie te scheppen waarin deze ontwikkeling ofwel “beweging” zo veel mogelijk wordt gestimuleerd en antwoorden op de vragen gevonden kunnen worden. Tegelijkertijd geloven we dat ieder mens aan anderen iets te leren heeft. Ieder kind kan in ons gezin, maar ook erbuiten op school of bij vrienden, een bijdrage leveren. Het kind kan anderen vanuit de eigen kracht en persoonlijkheid dus ook in beweging brengen en krijgt zo bijvoorbeeld een rol in het beantwoorden van de vragen die andere gezinsleden hebben.

ln het gezinshuis proberen we deze beweging tot stand te brengen door kinderen bewust met anderen in contact te brengen en zien we toe op een goede balans. De dubbele beweging staat dus voor de beweging die een kind in ons gezin ervaart wanneer het zelf in ontwikkeling is én de beweging die het bij anderen teweeg brengt door de verbinding die het met hen aangaat. Maar het dubbele zit ook in de het versterkend karakter dat het samengaan van deze beide bewegingen op elkaar heeft.

In interactie met anderen doet zich bijvoorbeeld ook een mooie mogelijkheid voor om je eigen talenten te ontdekken.

En de beweging gaat nog verder. Ook mensen die in het gezin komen om een specialisme uit te voeren, worden uitgedaagd om te onderzoeken welke vragen zij zelf hebben en worden gestimuleerd om hun kracht breder in te zetten dan hun professie in eerste instantie van hen zou vragen. Ook voor hen ontstaat zo de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Deze extra dimensie van de dubbele beweging ontstond eerst onbewust, maar inmiddels zoeken wij hier bewust naar omdat de uitwerking voor iedereen zo positief is.

Antroposofie

De basis voor de dubbele beweging ligt in de kern van het antroposofische gedachtegoed; Dit alleen werkt genezend: als in de spiegel van de mensenziel de hele gemeenschap ontstaat en als in de gemeenschap leeft de kracht van ieder individu.

In ons Gezinshuis wordt dit gerealiseerd in een ontdekkingstocht naar wat ieder individu kan bijdragen, aan zichzelf en aan anderen. Wij zijn alert op de kansen die mensen vanuit verbinding hebben. Het gezin is de verbinding waarin mensen, kinderen en begeleiders, kracht vinden om te groeien en te leren. Zo ontstaat een zichzelf versterkend geheel.

Contact

Miriam en Frans Erlings
Kantmos 71
3994 KH Houten

030-2523788

info@gezinskring.nl

Nieuwe poppenvilla

De kinderen van Gezinskring ’t Huys hebben een poppenvilla van Liliane Limpens BV gekregen. lees meer

Nieuwe gezinskringen

Amerpoort heeft een aantal nieuwe gezinskring ouders geselecteerd. Vanuit Amerpoort zijn ze nu bezig met matchen en plaatsen van kinderen. Binnenkort volgt meer informatie.