De Rederij

Koersen op ontwikkeling

Wie vormen de GezinsKring?
In 2011 is met GezinsKring de Rederij gestart door Bernard Heldt en Alexandra Buijsman-Heldt, omdat zij vanuit hun netwerk een thuis wilden bieden aan een jongen met een awbz-indicatie. Ze hopen in de toekomst te verhuizen naar een groter huis, waar plaats is voor meer kinderen en in een aanleunwoning ook voor andere kwetsbare mensen, waar op vraag zorg aan verleent kan worden.

rederij_skelter_180h   rederij_huiskamer_180h

Gemeenschap
Bij onze GezinsKring horen meerdere belangrijke mensen die in een kring om ons gezin heen staan. Natuurlijk staat op de eerste plaats het biologische gezin van het geplaatste kind. Verder zijn dat momenteel de juffen van de school de Werfklas (www.werfklas.nl) de buren en buurkinderen, de begeleiders van equitherapie (www.hestarkraftur.nl) judoles (www.sportdojo.nl) en djembéles (www.kobadji.nl) en natuurlijk de poezen, Mishka en Maroesja.

De kracht van het gewone leven
De kracht van onze GezinsKring is het normale gezinsleven; kleinschalig, verbonden en actief. Een kind wordt voor langere tijd in onze GezinsKring opgenomen. De hulpvraag van het kind en de ouders is ons vertrekpunt waar we steeds weer naar terugkeren met de vraag of we nog op de goede weg zijn met elkaar. We begeleiden het kind liefdevol en consequent in zijn ontwikkeling naar volwassenheid en zoeken welke school en activiteiten daarbij het beste passen, naast het gezinsleven. We respecteren de eigenheid van ieder kind en zoeken samen hoe verkeerd opgebouwde patronen en ongewenst gedrag omgebogen kunnen worden.

rederij_slaapkamer_180h   rederij_poezen_180

Inspiratie
De basis voor ons werk vinden we in de antroposofie, een mens- en wereldbeschouwing die gezichtspunten aanreikt om zichtbare en onzichtbare realiteiten te duiden en in samenhang te brengen.

Contact
Alexandra Buijsman en Bernard Heldt
Brugakker 41.18
3704 ZB Zeist
030-6953621

 

 

 

 

Nieuwe poppenvilla

De kinderen van Gezinskring ’t Huys hebben een poppenvilla van Liliane Limpens BV gekregen. lees meer

Nieuwe gezinskringen

Amerpoort heeft een aantal nieuwe gezinskring ouders geselecteerd. Vanuit Amerpoort zijn ze nu bezig met matchen en plaatsen van kinderen. Binnenkort volgt meer informatie.