Camphill idealen

Concreet betekent dit voor onze GezinsKring in het dagelijks leven:

 1. Gelijkwaardigheid; de impuls tot ontwikkelen
  Ieder mens, jong of oud, heeft een innerlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Om deze impuls ruimte te geven heb je andere mensen nodig.
  We beseffen we dat er ontwikkelingskansen liggen; niet alleen voor het opgenomen kind of de jongere, maar ook voor de volwassenen om hun heen.
  Om een zorgvuldig oog te hebben voor elkaars talenten en tekortkomingen creëren we regelmatig ontmoetingsruimte. KRINGAVONDEN. Hier wordt gestudeerd, uitgewisseld, beelden geschreven enz.

  “Als in de spiegel van de mensenziel de hele gemeenschap kan leven, en in de gemeenschap de kracht leeft van ieder individu, dan werkt dat voor iedereen genezend!” (vrij vertaald naar R. Steiner)

 2. Vrijheid: de impuls tot spirituele gemeenschapsvorming
  Ieder mens heeft zijn eigen verhouding tot een spirituele wereld. Gezinskringen zijn spirituele gemeenschappen waarbij het christendom de basis vormt, maar die nadrukkelijk open staat voor andere stromingen. De vrijheid van iedereen om hierin zijn eigen weg te gaan wordt gerespecteerd.

  Rituelen/gewoontes spelen een belangrijke rol in ons dagelijks leven. De vele overgangsmomenten, zoals het opstaan of het uit school komen, worden zorgvuldig vormgegeven. Dit gebeurt iedere dag volgens hetzelfde ritueel. Deze ritmische herhaling geeft houvast, veiligheid en schenkt levenskracht. Zo vormen de maaltijden gemeenschappelijke momenten van ontmoeting en gesprek, waarbij met eerbied stilgestaan wordt bij het eten. Bij het naar bed gaan worden beeldende verhalen verteld of voorgelezen en krijgt het kind een ‘spreuk’ waarin de spirituele verbinding met zijn lot aangesproken wordt.

  De beleving van de seizoenen wordt gevierd met diverse feesten, met eigen activiteiten, verhalen en muziek. Zij vormen hoogtepunten in het jaar die de aandacht richten op thema’s die boven het alledaagse uitstijgen.
  Samen zoeken we naar invullingen van deze dingen, een zoektocht met respect voor de culturele achtergrond waaruit het kind of de medewerker komt.

  “Waar twee in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden”
  (Matteüs 18: 20)

 3. Broederschap: de impuls tot cultuur van het hart
  Ieder mens wil respectvol behandeld wordenSamen-werken is niet het zetten van handtekeningen onder een overeenkomst, maar een proces waarbij je je voortdurend realiseert dat je de ander nodig hebt om te doen wat je moet doen.

  We oefenen om met empathie en mededogen met een ander om te gaan, maar ook met onszelf. Dit vraagt ook om bereidheid tot handelen: de wil om het dóen!

  “Een enkeling kan het niet, alleen hij die zich op het juiste moment met vele anderen verenigt” (Bernard Lievegoed).

Nieuwe poppenvilla

De kinderen van Gezinskring ’t Huys hebben een poppenvilla van Liliane Limpens BV gekregen. lees meer

Nieuwe gezinskringen

Amerpoort heeft een aantal nieuwe gezinskring ouders geselecteerd. Vanuit Amerpoort zijn ze nu bezig met matchen en plaatsen van kinderen. Binnenkort volgt meer informatie.